Czy jeśli zapomnę złożyć deklarację i złożę ją po terminie, mogę szybko wystąpić z tzw. czynnym żalem i uniknąć kary za przekroczenie terminu? Czego należy nie zapomnieć, gdy składamy roczną deklarację podatkową po terminie ustawowym.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej nie trwa wiecznie. Jeżeli nie złożyliśmy jej do 30 kwietnia, to na dopełnienie obowiązku bez ponoszenia konsekwencji karnych mamy dosłownie kilka dni. By było to możliwe należy złożyć tzw. czynny żal zwany także samodenuncjacją – a zatem donieść na samego siebie do organu skarbowego. Uczynić to należy na piśmie ale w nieprzekraczalnym terminie, w którym organ skarbowy nie może jeszcze jednoznacznie stwierdzić, że jest w posiadaniu informacji o niedopełnieniu przez nas obowiązku złożenia deklaracji. Z racji na to, że możemy np. 30 kwietnia wysłać deklarację listem poleconym, na złożenie czynnego żalu mamy tyle czasu, ile list taki w normalnych warunkach szedłby pocztą do urzędu.

W piśmie składanym łącznie z deklaracją należy wskazać, że niedopełniono terminu na złożenie rocznej deklaracji podatkowej informując jednocześnie o przyczynach takiego stanu i podając dane podatnika, który tego terminu nie dochował. Pismo powinno być przesłane łącznie z deklaracją podatkową. W takim przypadku podatnik może być pewnym, że nie zostanie mu postawiony zarzut dalszego niedopełnienia terminu dokonania rocznego rozliczenia podatkowego.

Więcej

2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego - lista krajów

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.