Czy jeśli zapomnę złożyć deklarację i złożę ją po terminie, mogę szybko wystąpić z tzw. czynnym żalem i uniknąć kary za przekroczenie terminu? Czego należy nie zapomnieć, gdy składamy roczną deklarację podatkową po terminie ustawowym.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej nie trwa wiecznie. Jeżeli nie złożyliśmy jej do 30 kwietnia, to na dopełnienie obowiązku bez ponoszenia konsekwencji karnych mamy dosłownie kilka dni. By było to możliwe należy złożyć tzw. czynny żal zwany także samodenuncjacją – a zatem donieść na samego siebie do organu skarbowego. Uczynić to należy na piśmie ale w nieprzekraczalnym terminie, w którym organ skarbowy nie może jeszcze jednoznacznie stwierdzić, że jest w posiadaniu informacji o niedopełnieniu przez nas obowiązku złożenia deklaracji. Z racji na to, że możemy np. 30 kwietnia wysłać deklarację listem poleconym, na złożenie czynnego żalu mamy tyle czasu, ile list taki w normalnych warunkach szedłby pocztą do urzędu.

W piśmie składanym łącznie z deklaracją należy wskazać, że niedopełniono terminu na złożenie rocznej deklaracji podatkowej informując jednocześnie o przyczynach takiego stanu i podając dane podatnika, który tego terminu nie dochował. Pismo powinno być przesłane łącznie z deklaracją podatkową. W takim przypadku podatnik może być pewnym, że nie zostanie mu postawiony zarzut dalszego niedopełnienia terminu dokonania rocznego rozliczenia podatkowego.

Więcej

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.