Ulga prorodzinna ulegać będzie w przyszłym roku poważnym zmianom. Jej stosowanie uzależnione będzie od wartości uzyskanego przychodu oraz ilości posiadanego potomstwa.

Limit przychodów, po przekroczeniu których ulga nie przysługuje – wynosi 112.000 zł od obu małżonków pozostających przez cały rok w związku małżeńskim lub 56.000 zł – dla małżonka nie pozostającego cały rok w takim związku – jeżeli posiadają tylko jedno dziecko.

Przy dwójce dzieci ulgi nie uzależnia się od wartości przychodów rodziców lub opiekunów. Przysługuje odliczenie w kwocie 1112,04 zł rocznie na każde dziecko.

W przypadku rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci, ulga na pierwszą dwójkę przysługiwać będzie w kwocie 92,67 zł miesięcznie czyli 1112,04 zł. Dla trzeciego dziecka, kwota ulgi będzie wyższa na to dziecko – zamiast 92,67 zł miesięcznie odliczeniu podlegać będzie 139,01 zł, zatem nawet 1668,12 zł rocznie. Przy czwartym i każdym kolejnym dziecku kwota odliczenia od podatku zwiększa się do 185,34 zł miesięcznie, zatem 2224,08 zł rocznie za czwarte i każde kolejne dziecko.

Akcja ePITY 2012: ulga prorodzinna

Pamiętaj - odliczenie możliwe jest u jednego z rodzica w całości. Możliwe jest też dzielenie ulgi między małżonków w dowolnych proporcjach. Jeżeli rodzice nie mogą się zgodzić co do kwoty dzielonej – ulga przysługuje im w połowie. Nie można jednak korygować kwot odliczenia w ten sposób by małżonek, który wcześniej nie odliczał w ogóle ulgi, chciał z niej potem korzystać w połowie, a drugi nie dokonał odpowiedniego obniżenia własnego odliczenia. Suma wspólnych odliczeń nigdy nie może przekroczyć kwoty ustalonej na  dziecko.

Więcej o uldze prorodzinnej za 2012

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.