Czy zdarzyło Ci się, że nie posiadałeś faktury za dostęp do Internetu? Nie martw się, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna jej braku – ulga w deklaracji rocznej może ci nadal przysługiwać. Spełnić musisz tylko kilka warunków.

Niezależnie od tego, czy zgubiłeś fakturę, czy też wyjechałeś z miejsca, w którym odpłatnie korzystałeś z Internetu, czy też z powodu tego, że dostawca nie chce takiej faktury wystawić, możesz dokonać odliczenia kwot faktycznie wydanych pod warunkiem, że posiadasz dokument, w którym wskazane są:

  • Dane usługodawcy,
  • Dane usługobiorcy,
  • datę zapłaty,
  • Oznaczenie, że dokument wystawiany jest w związku z zapłatą za usługę dostępu do sieci,
  • Kwotę zapłaty.

Dowodem takim nie może być sama umowa o świadczenie usługi lub paragon z kasy fiskalnej. Może to jednak być potwierdzenie przyjęcia pieniędzy, duplikat faktury, dowód przelewu bankowego, potwierdzenie zapłaty z poczty lub banku. Warunkiem jest jedynie to, by dokumenty te zawierały elementy wskazane powyżej.

Akcja ePITy 2012 - Komu przysługuje odliczenie Internetu i ulga internetowa?

Odliczenia wydatków za korzystanie z sieci Internet dokonać mogą podatnicy, którzy w roku 2012 wydatkowali pieniądze za dostęp do sieci. Odliczyć można dokładnie tyle, ile wyniósł wydatek, nie więcej jednak niż 760 zł. Możliwe jest rozliczanie dostępu wi-fi, poprzez komórkę, z kawiarni internetowej czy też w mieszkaniu i to niezależnie od tego, czy mieszkanie to stanowi czy też nie stanowi miejsce zamieszkania lub zameldowania rozliczającego deklarację PIT. Nie można rozliczać cudzego wydatku, tzn. jeżeli za Internet płaci syn, to odliczenia nie może dokonać matka. Jeżeli z Internetu korzystają małżonkowie, to każdy z nich posiada własny limit wydatku, czyli 760 zł, ale nie oznacza to, że mogą podwójnie odliczać wydatki. Kwotę, jaką małżonkowie wydali na dostęp do sieci dzieli się między nich i odlicza jednokrotnie – albo w częściach równych od dochodu każdego z nich albo odliczając taki wydatek od dochodu małżonka, który płacił za dostęp do sieci.

Więcej na temat ulgi internetowej

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.