Jeśli zastanawiasz się, by wspomóc radę rodziców lub komitet rodzicielski w szkole, w której uczy się Twoje dziecko powinieneś wiedzieć, że darowizna tego typu nie stanowi podstawy rozliczenia ulgi. Nie ma możliwości na odliczenie darowizny przekazanej tego typu instytucjom.

Obdarowanym z tytułu darowizny, którą można odliczać w rocznej deklaracji podatkowej może być organizacja pożytku publicznego realizująca zadania statutowe w ściśle określonym zakresie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Stąd też , mimo że rada rodziców lub komitet rodzicielski działalność swoją nastawia na szczytne cele – edukację i kształcenie, to brak statusu pożytku publicznego pozbawia prawa do ulgi.

Nie oznacza to jednak zupełnie utraty prawa do odliczeń. Nie ma bowiem przeciwwskazań, by odliczeniu podlegała darowizna uczyniona na rzecz fundacji, prowadzącej działalność edukacyjną, również w zakresie kształcenia dzieci darczyńcy (por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16.09.2011 r., sygn.. akt  IPPB4/415-487/11-4/JK2).

Akcja ePITY2012: Odliczenie darowizny

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, krwiodawstwa oraz kultu religijnego. Łączna wartość uczynionych darowizn nie może przekraczać w roku podatkowym wartości 6% dochodu podatnika, uzyskanego w danym roku podatkowym. Co więcej każda darowizna z osobna, jak i wszystkie łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika. Darowizną jest zarówno świadczenie pieniężne, jak i rzeczowe. W drugim przypadku wartość darowizny określa się na podstawie cen rynkowych w kwocie brutto, czyli łącznie z wartością podatku VAT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Dowodem przekazania darowizny jest:

  • W przypadku darowizny pieniężnej – bankowy dowód przelewu,
  • W przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument wskazujący darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu.

Więcej na temat darowizn

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję