30 kwietnia 2013 r. to ostateczny termin do kiedy należy złożyć deklarację PIT za 2012 r. Pamiętasz, jakie kwoty zadeklarować i co wpisać w poszczególne pola deklaracji? Jeśli nie – powinieneś się pospieszyć, gdyż zostawiając to na ostatnią chwilę ryzykujesz naliczeniem kary oraz niepotrzebnymi nerwami.

W 2013 r. 30 kwietnia przypada we wtorek – do godziny 23.59 masz zatem prawo złożyć swoje zeznanie roczne. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • składając druk w urzędzie podawczym (pamiętaj w takim przypadku o przedstawieniu urzędnikowi również kopii deklaracji, na której uzyskasz pieczęć potwierdzającą termin oddania druku),
  • pocztą – przy czym najlepszym rozwiązaniem jest wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – każdy inny przypadek może być przyczyną problem ów w późniejszym czasie,
  • za pośrednictwem dyrektora więzienia, jednostki wojskowej, kapitana statku, jeżeli jesteś więźniem lub odpowiednio żołnierzem
  • korzystając za granicą z polskiego konsulatu, przy czym lepiej złożyć deklarację PIT w konsulacie niż wysyłać go za pośrednictwem zagranicznego urzędu pocztowego,
  • wysyłając deklarację za pośrednictwem Internetu i uzyskując w związku z tym urzędowe poświadczenie odbioru.

Opóźnienie kilka dni nie spowoduje konsekwencji karnych w przypadku, gdy dopełnisz jak najszybciej swojego obowiązku składając równocześnie powiadomienie o niedopełnieniu terminu oraz wyjaśnienie przyczyn opóźnienia – czyli tzw. czynny żal.

Jeżeli jesteś pewnym, że nie uda Ci się na czas wypełnić swojego PIT, zdecyduj się wysłać do urzędu pustą deklarację, z podaniem jedynie twoich danych osobowych i podpisem. W takim przypadku masz prawo sporządzić korektę formularza. Taka metoda uchroni Cię przed konsekwencjami karnymi.

Więcej na temat składania deklaracji rocznej

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.