30 kwietnia 2013 r. to ostateczny termin do kiedy należy złożyć deklarację PIT za 2012 r. Pamiętasz, jakie kwoty zadeklarować i co wpisać w poszczególne pola deklaracji? Jeśli nie – powinieneś się pospieszyć, gdyż zostawiając to na ostatnią chwilę ryzykujesz naliczeniem kary oraz niepotrzebnymi nerwami.

W 2013 r. 30 kwietnia przypada we wtorek – do godziny 23.59 masz zatem prawo złożyć swoje zeznanie roczne. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • składając druk w urzędzie podawczym (pamiętaj w takim przypadku o przedstawieniu urzędnikowi również kopii deklaracji, na której uzyskasz pieczęć potwierdzającą termin oddania druku),
  • pocztą – przy czym najlepszym rozwiązaniem jest wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – każdy inny przypadek może być przyczyną problem ów w późniejszym czasie,
  • za pośrednictwem dyrektora więzienia, jednostki wojskowej, kapitana statku, jeżeli jesteś więźniem lub odpowiednio żołnierzem
  • korzystając za granicą z polskiego konsulatu, przy czym lepiej złożyć deklarację PIT w konsulacie niż wysyłać go za pośrednictwem zagranicznego urzędu pocztowego,
  • wysyłając deklarację za pośrednictwem Internetu i uzyskując w związku z tym urzędowe poświadczenie odbioru.

Opóźnienie kilka dni nie spowoduje konsekwencji karnych w przypadku, gdy dopełnisz jak najszybciej swojego obowiązku składając równocześnie powiadomienie o niedopełnieniu terminu oraz wyjaśnienie przyczyn opóźnienia – czyli tzw. czynny żal.

Jeżeli jesteś pewnym, że nie uda Ci się na czas wypełnić swojego PIT, zdecyduj się wysłać do urzędu pustą deklarację, z podaniem jedynie twoich danych osobowych i podpisem. W takim przypadku masz prawo sporządzić korektę formularza. Taka metoda uchroni Cię przed konsekwencjami karnymi.

Więcej na temat składania deklaracji rocznej

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.