Pamiętaj, że od 1 stycznia 2013 r. zmieniają się zasady rozliczania ulgi na Internet. Jeżeli już w poprzednich latach korzystałeś z odliczenia, nie zapomnij dokonać wpłaty za Internet do końca grudnia 2012 r. Jeżeli wpłaty dokonasz na początku stycznia 2013 r., to możesz już nie uzyskać prawa do ulgi za styczeń 2013 r.

Od roku 2013 ulga za internet przysługuje wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata. Natomiast podatnik, który w zeznaniu za 2012 r. po raz pierwszy skorzysta z odliczenia, ostatni raz może skorzystać z odliczenia w roku 2013.

Istotą odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie wydatku. W przypadku ulgi za Internet niezbędny jest dokument potwierdzający zapłatę w okresie, za który dokonuje się odliczenia. W konsekwencji, odliczenia dokonuje się na podstawie opłaconych dokumentów potwierdzających dostęp do sieci.

Istotą ulgi pozostaje, by zapłata za nią została dokonana w roku, w którym dokonuje się odliczenia. Może warto zatem zawrzeć umowę o dostęp do sieci na rok przyszły i już w tym roku dokonać zapłaty za przyszłe okresy? Pozwoli to w roku 2012 uwzględnić prawo do ulgi.

Więcej o uldze internetowej w PIT za 2012 - poradniku ABC podatki - Ulgi i odliczenia.

2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego - lista krajów

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.