Pit-36 Załącznik PIT/O

Załącznik PIT O: odliczenia i ulgi

Załącznik jest przeznaczony dla Ciebie, jeżeli korzystasz z odliczeń od przychodu lub od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Wypełniasz załącznik, jeżeli rozliczasz się na deklaracji PIT 36 i korzystasz z następujących odliczeń:

  • darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa,
  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i zwiąków wyznaniowych,
  • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
    dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy (brutto), jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
  • użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,
  • wydatków na nabycie nowych technologii,
  • ulgi na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
  • składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,
  • składek opłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
  • ulgi prorodzinnej - czytaj, jak wykazać ulgę na dzieci w PIT/O,
  • ulgi abolicyjnej.

Wspólne rozliczenie

Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, składacie jeden PIT O (i wypełniacie odpowiednie pozycje załącznika dotyczące Waszych ulg) , jeżeli odrębnie – dwie, każdy dołącza własny PIT O do swojego zeznania podatkowego.

Jeżeli dokonujesz więcej niż dwie różne darowizny, dane nie zmieszczą się w jednym PIT O – powinieneś korzystać z kolejnego załącznika PIT O. Wówczas wpisujesz w nim jedynie numer PESEL lub NIP swój i małżonka, kwotę uczynionej darowizny i dane kolejnego podmiotu obdarowanego. Nadto oznaczasz taki załącznik kolejnym numerem.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.