wybierz temat:

Przedsiębiorcy opodatkowani liniowym podatkiem 19% oraz rozliczający się na PIT-36L mają możliwość w rocznym zeznaniu podatkowym lub korekcie tego zeznania przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, która wpisana została na listę organizacji uprawnionych.

Tak naprawdę jedynym warunkiem, by przekazać 1% podatku jest, by ten podatek w ogóle występował. A zatem wartość wykazanego w zeznaniu podatkowym przychodu z działalności gospodarczej rozliczanej liniowo musi być wyższa od wartości ponoszonych kosztów.
Zeznanie podatkowe powinno być natomiast złożone terminowo – tzn. nie później niż do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Oblicz dokładnie Twój PIT-36L od razu w Programie e-pity 2019.

Nie musisz liczyć podatku liniowego w PIT-36L za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo. Wylicz wygodnie Twój PIT-36L 19% w Programie e-pity 2019 i wyślij e-PIT online >>

Nie można podać kwoty 1% wyższej niż wykazany podatek, tzn. nie można przekazać więcej niż podatek, który faktycznie podlega wpłacie do urzędu. Jeżeli kwota wskazana przekracza 1% - naczelnik urzędu skarbowego ograniczy tę kwotę do 1%. 

Na rzecz organizacji przekazuje się natomiast 1% podatku wynikającego z całego roku (kwoty należnej), a nie jedynie 1% kwoty która pozostała do zapłaty w zeznaniu podatkowym. Chodzi zatem łącznie o 1% podatku uiszczanego zarówno zaliczkami na podatek, jak i w deklaracji rocznej.

1% podatku przekazywany na rzecz organizacji publicznego powinien być zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwotę przekazuje się wskazując w deklaracji podatkowej nazwę oraz KRS organizacji na rzecz której kwota ta ma trafić. Należy też podać dokładną wartość przekazywaną na rzecz organizacji – można bowiem przekazać cały 1% podatku, a można przekazać kwotę mniejszą (czyli w praktyce przekazać można od 10 groszy do pełnej kwoty 1% podatku).

Nie można natomiast wybrać kilku organizacji pożytku publicznego i dzielić kwoty podatku z PIT-36L między poszczególne organizacje. Natomiast możliwe jest przekazanie 1% na rzecz wielu celów w ramach jednej organizacji. W polu „uwagi” znajdującym się zaraz przy polu do wpisania numeru KRS organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorca może podać cel, na który pragnie, by jego 1% podatku został spożytkowany. Celu tego oczywiście nie trzeba podawać – wówczas organizacja spożytkuje przekazywane pieniądze na cele statutowe.

Podatnik może przekazać 1% podatku na rzecz kilku organizacji pożytku publicznego, jeżeli rozlicza się on na wielu deklaracjach podatkowych. W takim przypadku każda z deklaracji może zawierać inną organizację, a tym samym kwota 1% z tej konkretnej deklaracji trafi na poczet organizacji wskazanej w tej konkretnej deklaracji. Nie ma obowiązku, by w każdej deklaracji była to ta sama organizacja (ale oczywiście wybór podatnika może być taki, że wszystkie deklaracje będą zawierały tę samą organizację, na rzecz której trafi 1% podatku).

W PIT-36L wskazać można jedynie organizacje, które na dzień 30 listopada roku poprzedniego uzyskały status organizacji pożytku publicznego oraz zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz ten publikowany jest corocznie pod adresem https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html. Wykaz organizacji aktualizowany jest na bieżąco.

Podatnik może, ale nie musi ujawniać organizacji danych personalnych. Jeżeli wskaże, że chce przekazać informację o tym, kto przekazał 1% podatku. Naczelnik urzędu skarbowego we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

  • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu oraz
  • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Natomiast w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego trafia kwota zbiorcza z akcji 1% podatku, w tym również z 1% wskazanego na druku PIT-36L.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję