Do 21 stycznia musisz podjąć decyzję o formie rozliczenia rocznego w 2013 r. Późniejsze pismo w tej sprawie nie będzie cię uprawniać do zmiany formy opodatkowania. Istnieją jednak metody na to, by np. z ryczałtu lub podatku liniowego powrócić na ogólne zasady rozliczeń.

Do 21 stycznia podatnik który chce zaprzestać standardowych rozliczeń według skali (stawki 18 i 32%), ma obowiązek wysłać lub złożyć w organie pismo informujące o wyborze w 2013 r. ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) lub podatku liniowego (PIT-36L). Kontynuując natomiast zadeklarowaną w latach poprzednich działalność rozliczaną na takich zasadach, podatnik nie musi ponownie powiadamiać organu o dalszym stosowaniu tych form. Raz dokonane zgłoszenie obowiązuje bowiem aż do przekazania powtórnie informacji o rezygnacji z danej metody rozliczeń.

W trakcie roku możliwe jest, by podatnik wykonując czynności, których świadczenie wyłącza rozliczenie ryczałtem lub świadcząc je na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, na rzecz którego w obecnym roku wykonywał te same czynności w ramach stosunku pracy, podatnik traci prawo do formy ryczałtu lub podatku liniowego i musi założyć KPiR.

Więcej

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.