Do 21 stycznia musisz podjąć decyzję o formie rozliczenia rocznego w 2013 r. Późniejsze pismo w tej sprawie nie będzie cię uprawniać do zmiany formy opodatkowania. Istnieją jednak metody na to, by np. z ryczałtu lub podatku liniowego powrócić na ogólne zasady rozliczeń.

Do 21 stycznia podatnik który chce zaprzestać standardowych rozliczeń według skali (stawki 18 i 32%), ma obowiązek wysłać lub złożyć w organie pismo informujące o wyborze w 2013 r. ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) lub podatku liniowego (PIT-36L). Kontynuując natomiast zadeklarowaną w latach poprzednich działalność rozliczaną na takich zasadach, podatnik nie musi ponownie powiadamiać organu o dalszym stosowaniu tych form. Raz dokonane zgłoszenie obowiązuje bowiem aż do przekazania powtórnie informacji o rezygnacji z danej metody rozliczeń.

W trakcie roku możliwe jest, by podatnik wykonując czynności, których świadczenie wyłącza rozliczenie ryczałtem lub świadcząc je na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, na rzecz którego w obecnym roku wykonywał te same czynności w ramach stosunku pracy, podatnik traci prawo do formy ryczałtu lub podatku liniowego i musi założyć KPiR.

Więcej

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.