Wydaje się być oczywistym, że skoro dojeżdżam własnym samochodem do pracy, to wydatek na paliwo, potwierdzony np. fakturą ze stacji benzynowej, powinien być dla mnie kosztem uzyskania przychodu. Teoria jednak swoje, a praktyka swoje…

Jazdy prywatnym środkiem transportu nie mogą generować kosztów podatkowych. Taka zasada dotyczy jednak wyłącznie osób rozliczających zryczałtowane koszty z tytułu umowy o pracę, pracę nakładczą czy uzyskujące przychody ze stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jedyną możliwością dla takich osób jest dokumentowanie dojazdów imiennymi biletami okresowymi, z tytułu dojazdu autobusami, w tym miejską, podmiejską oraz liniową, koleją, promem lub samolotem. Nie ma przy tym znaczenia, czy dojazd organizowany jest przez państwowe lub samorządowe linie komunikacyjne czy też organizuje je podmiot prywatny, świadczący usługi przewozowe. 

Zwrot nie przysługuje jednak, gdy pracownikowi transport zapewnia pracodawca lub też uzyskuje on zwrot wydatku za dojazd. Prywatny pojazd nie może zatem dla pracownika stanowić kosztów podatkowych.

Co w takim wypadku warto zrobić? Jeżeli pracownik chciałby rozliczać wyższe koszty podatkowe, warto, by oprócz standardowej umowy o pracę, zawarł z pracodawcą dodatkową umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w ramach której określonoby warunki wykorzystywania pojazdu dla celów wykonywania tej umowy i ponoszenia kosztów z tytułu jego używania przez pracownika. Gdy pracownik zużyje na paliwo oraz inne koszty (np. naprawy, mycie, olej) więcej niż 20% wartości umowy zlecenie, czyli więcej niż wynika to z tzw. procentowych kosztów uzyskania, to prawidłowo udokumentowanie wydatków pozwoli mu na ich rozliczenie. Jako koszt rozliczy zatem tyle, ile wydał.

Więcej na temat w bazie ABC podatki - koszty uzyskania przychodów 2012

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.