Początek roku warto wykorzystać nie tylko do odpoczynku po hucznej nocy sylwestrowej – składając odpowiednie formularze swojemu pracodawcy - można obniżyć podatki pobierane w roku 2013.

 Jeżeli Twój pracodawca wybiera 21 styczeń na pierwszą wypłatę wynagrodzenia, to 20 stycznia - a w 2013 r. - 18 stycznia (bo 20 stycznia to niedziela) jest ostatecznym terminem na przekazanie druków PIT-2 pracodawcy oraz PIT-3 – organowi rentowemu. Formularze te warto zastosować, by standardowa zaliczka na podatek została obniżona co miesiąc o 1/12 kwoty wolnej od podatku, określonej w 1 przedziale skali podatkowej, a która wynosi obecnie 556,02 zł. W formularzu należy wskazać, że pracodawca jest właściwym dla stosowania kwoty wolnej, natomiast pracownik nie jest osobą, która sama powinna obliczać dodatkowo zaliczki na podatek m.in. ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą.

Zaliczki obniża się bowiem wyłącznie jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy (organowi rentowemu) to oświadczenie.

Uważaj, jeżeli wynagrodzenie uzyskałeś wcześniej niż 21 stycznia - to pamiętaj, że oświadczenie należy złożyć przed datą jego uzyskania po raz pierwszy w 2013 r.!

Informacje podatkową składa się jedynie raz, zatem w latach kolejnych po jej otrzymaniu pracownik nie będzie zmuszony ponawiać oświadczenia. Dopiero rozwiązanie umowy lub złożenie oświadczenia o zmianie sytuacji faktycznej spowoduje, że pracodawca pobierze zaliczki w podwyższonej wartości.

Więcej

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.