Początek roku warto wykorzystać nie tylko do odpoczynku po hucznej nocy sylwestrowej – składając odpowiednie formularze swojemu pracodawcy - można obniżyć podatki pobierane w roku 2013.

 Jeżeli Twój pracodawca wybiera 21 styczeń na pierwszą wypłatę wynagrodzenia, to 20 stycznia - a w 2013 r. - 18 stycznia (bo 20 stycznia to niedziela) jest ostatecznym terminem na przekazanie druków PIT-2 pracodawcy oraz PIT-3 – organowi rentowemu. Formularze te warto zastosować, by standardowa zaliczka na podatek została obniżona co miesiąc o 1/12 kwoty wolnej od podatku, określonej w 1 przedziale skali podatkowej, a która wynosi obecnie 556,02 zł. W formularzu należy wskazać, że pracodawca jest właściwym dla stosowania kwoty wolnej, natomiast pracownik nie jest osobą, która sama powinna obliczać dodatkowo zaliczki na podatek m.in. ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą.

Zaliczki obniża się bowiem wyłącznie jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy (organowi rentowemu) to oświadczenie.

Uważaj, jeżeli wynagrodzenie uzyskałeś wcześniej niż 21 stycznia - to pamiętaj, że oświadczenie należy złożyć przed datą jego uzyskania po raz pierwszy w 2013 r.!

Informacje podatkową składa się jedynie raz, zatem w latach kolejnych po jej otrzymaniu pracownik nie będzie zmuszony ponawiać oświadczenia. Dopiero rozwiązanie umowy lub złożenie oświadczenia o zmianie sytuacji faktycznej spowoduje, że pracodawca pobierze zaliczki w podwyższonej wartości.

Więcej

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.