Darmowy Program do PIT

Ulga na internet – rozliczenie 2014 r. po zmianach wprowadzonych w 2013 r.

Ulgę na dzieci rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom onlinePoniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie ulgi prorodzinnej w PIT za 2014 rok (pytania wynikają ze zmian, które weszły w życie w 2013 r. i obowiązują już drugi roku podatkowy).

Twój PIT w e-pity z automatycznie wyliczoną ulgą na internet > 

Czytaj także poradnik ABC podatki – Użytkowanie internetu >

1. Korzystałem w roku 2009 i 2010 z ulgi internetowej. Potem miałem łączę ale, nie wykazywałem ulgi. Czy przysługuje mi prawo odliczenia w 2014 r lub w latach następnych?
Nie, prawo takie nie będzie Panu przysługiwało.

2. Korzystałem z ulgi w 2013 r. na internet po raz pierwszy. Co w przypadku roku 2014, czy nadal mogę korzystać z ulgi?
Tak, rok 2014 będzie ostatnim, w którym prawo do ulgi będzie Panu przysługiwało. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2013 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2014.

3. Ustaliłem z dostawcą sieci, że dokonam mu przedpłaty za korzystanie z Internetu tak, by w 2015 r. nie ponosić wydatków i tylko korzystać z Internetu. W ten sposób ponoszę wydatki na internet tylko w 2013 i 2014 r. Czy przysługuje mi w tych latach prawo odliczenia?
Tak, ulga za Internet przysługuje w zeznaniu składanym za rok, w którym podatnik faktycznie poniósł opłaty za korzystanie z sieci internet, a nie w roku, w którym z tego dostępu do sieci korzystał. Oznacza to, że przedpłaty pozwalają Panu na korzystanie z ulgi na internet w deklaracji za 2014 r. zarówno z tytułu opłat za dostęp do sieci na ten rok jak i za opłaty zaliczkowe – na rok przyszły.

4. Chcę przepisać dostęp do sieci na ojca. Ten nie korzystał jeszcze z sieci. Nie mieszka u mnie, czy mogę to zrobić?
Tak, ojciec nie musi korzystać z sieci internet w miejscu zamieszkania. Możliwym jest zawarcie umowy cesji z dostawcą i przepisanie umowy (cesja). Przy założeniu, że to faktycznie ojciec będzie korzystał z sieci oraz że ponosić będzie on opłaty na internet – takie działanie może uprawniać ojca do korzystania z internetu przez dwa najbliższe lata.

5. Korzystam z sieci w 2014 r. po raz ostatni. Może w przyszłości za kilka lat znów go sobie podłączę. Czy będę wówczas uprawniona do ulgi internetowej?
Nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami – ulga przysługuje wyłącznie za 2 kolejno następujące po sobie lata podatkowe. Napisała Pani, że w 2014 r. korzystała Pani z sieci po raz ostatni co prawdopodobnie oznacza, że wcześniej – przed 2014 – również z ulgi Pani korzystała. Jeżeli rozliczała Pani ulgę za 2013 i 2014 r. – ulga nie będzie Pani przysługiwała w przyszłości, jeżeli natomiast z ulgi korzystała Pani również wcześniej niż za rok 2013, to za 2014 r. nie skorzysta już Pani z ulgi.

6. W 2013 i 2014 r. posiadam podłączony internet ale z żadnej ulgi nie korzystam. Chce to robić dopiero w 2015 r. Czy będę posiadał takie prawo?
Tak, w tym przypadku ma Pan możliwość skorzystać z ulgi za 2015 i 2016 r.

7. Czy w 2014 mogę rozliczyć ulgę na internet na podstawie faktury wystawionej 3 stycznia 2015 r. Od 2015 r. nie przysługuje mi już ulga, opłaty dokonałem jeszcze w 2014 r., dotyczy ona usługi za rok 2015?
Tak, nie ma znaczenia data wystawienia faktury, lecz faktyczna data poniesienia wydatku. Podstawą rozliczenia ulgi będzie dowód, z którego wynika data poniesienia wydatku. Sama faktura, bez dowodu poniesienia wydatku nie będzie podstawą rozliczenia ulgi na internet. Dowód powinien wskazywać na fakt zapłaty (faktura będzie takim dowodem tylko w przypadku wskazania na niej „zapłacono gotówką”).

8. Mieszkamy w 4 osoby w jednym domu. Czy jest możliwe, by przez 2 lata internet kupowała jedna osoba, następnie druga przez kolejne dwa lata, potem trzecia i kolejne 2 lata czwarta? Założenie jest takie, że żaden z nas do tej pory nie rozliczał ulgi.
Tak, założenie jest takie, że każdy z Państwa ponosi wydatki na korzystanie przez siebie z ulgi na internet. W teorii zatem z dostępu do sieci rozliczanego w ramach ulgi korzystać powinna jedynie ta osoba, która potem wykazuje wydatek w rozliczeniu rocznym. W praktyce kontrolujący z reguły nie sprawdzają ilości komputerów lub użytkowników podłączonych pod sieć.