PIT-36L Przykład, wzór wyliczeń z wypełnioną deklaracją

Pan Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą – przydomową masarnię. Pan Jan zdecydował się na to, żeby w 2015 r. dochód rozliczać będzie podatkiem liniowym. Popełnił błąd obliczeniowy, ponieważ nie dość, że przychody w tym roku nie były tak wysokie, jakby tego oczekiwał, to jeszcze nie przemyślał tego, że mógłby rozliczać się w tym roku z żoną. Niemniej złożył do dnia 20 stycznia 2015 r. pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Przychody Pana Jana wyglądały w tym roku następująco:

Otwórz plik PDF z wypełnioną deklaracją PIT-36L, PIT/B

 

Przychód
Koszty
3 000,00
2 000,00
4 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
6 000,00
1 000,00
4 000,00
2 000,00
10 000,00
500
10 000,00
2 000,00
12 000,00
500
3 000,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00
2 000,00
70 000,00
18 000,00

 

 

Składki ZUS i zdrowotne odliczane odpowiednio od dochodu i podatku natomiast – następująco:
710,67 zł
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
710,67
225,38  zł
674,88 zł
219,19  zł
Pan Jan regularnie opłaca składki ZUS i zdrowotne.
Pan Jan dodatkowo opłaca ryczałtowy podatek z tytułu zbycia w 2013 r. nieruchomości kupionej przed niepełnymi pięcioma laty – w 2008 r.  Z tego tytułu opłaca on podatek w wysokości 3000 zł.

Zobacz jak wygląda wypełniona deklaracja Pana Jana.